clean-tech.lv

Par uzņēmumu

Par uzņēmumu

 

Uzņēmums piedāvā EMO Oberflächentechnik GmbH Vācijā ražotas industriālo detaļu mazgāšanas/attaukošanas iekārtas. EMO Oberflächentechnik nodarbojas ar rūpniecisko detaļu tīrīšanu kopš 1979. gada. Kompetence tīrīšanā ir EMO korporatīvās stratēģijas vadošais princips. Būvējot katru EMO sistēmu, tiek ieguldīta gadu desmitu laikā iegūtā tehnoloģiskā kompetence. Tehnoloģijas un pakalpojumi tiek nepārtraukti attīstīti un uzlaboti, lai garantētu ilglaicīgu klientu apmierinātību. Sistēmu izstrāde, projektu plānošana, ražošana, pārdošana un mārketings balstās uz kvalitātes sistēmu, kas sertificēta saskaņā ar ISO 9001:2000.

Patentēta VAIOCS tehnoloģija – 
progresīva tehnoloģija kritiski svarīgai tīrīšanai

VAIOCS – Vakuuma nodrošināta neorganiskās un organiskās tīrīšanas sistēma – tehnoloģija, ko izstrādājis un patentējis EMO, tiek uzskatīta par atskaites punktu rūpniecisko detaļu tīrīšanā. Ar šo procesu EMO radīja revolūciju rūpniecisko detaļu tīrīšanas pasaulē jau 1995. gadā. Šis novatoriskais process nodrošina tādu elastības pakāpi, par kādu vēl dažus gadus iepriekš nebija pat dzirdēts. VAIOCS pirmo reizi nodrošina iespēju vienā sistēmā izmantot hlorētus ogļūdeņražus, ogļūdeņražus un modificētos šķīdinātājus. Lai sasniegtu labākos rezultātus, tīrot ar ogļūdeņražiem un modificētiem šķīdinātājiem, šīs sistēmas darbojas augstākā temperatūras līmenī, krietni virs šo tīrīšanas līdzekļu uzliesmošanas punkta. Tomēr ugunsgrēka vai sprādziena briesmas ir izslēgtas, jo viss tīrīšanas process notiek vakuumā. Augstāks temperatūras līmenis ne vien nodrošina optimālus attaukošanas rezultātus, bet arī ātru un bezatlikumu žāvēšanu.

EMO tagad iet soli tālāk, piedāvājot šo procesa tehnoloģiju savienojumā ar ūdeni saturošas tīrīšanas līmeņiem. Šīs sistēmas ir vienas no jaudīgākajām pasaules tirgū. Lietotāji var kombinēt uz ūdeni un šķīdinātajiem balstītus tīrīšanas soļus pēc nepieciešamības, un, kā tipiski VAIOCS, viss process notiek vakuumā. Tas padara sistēmas par patiesi daudzpusīgām, kas ir vienādi labi piemērotas, lai tiktu galā ar jebkuru skaitu dažādu procesa posmu – no attaukošanas, tīrīšanas, iekonservēšanas līdz žāvēšanai. Tīrīšanas procesu iespējams arī atbalstīt ar jebkuru daudzumu dažādu līdzekļu, izmantojot ultraskaņu un/vai pagriešanas vai vibrēšanas kustības. Šī procesa tehnoloģija ir piemērota tīrīšanas uzdevumiem, kam nepieciešama ekonomiska efektivitāte un augstākais tīrības līmenis.

Vēl viena izšķiroša kombinēto procesu tehnoloģijas priekšrocība ir tās elastīgums. Neatkarīgi no detaļu spektra vai prasību izmaiņām ar patentēto VAIOCS tehnoloģiju varat pielāgoties gandrīz jebkādiem apstākļiem. Un tas viss par ļoti pieticīgām investīciju izmaksām – kombinētās VAIOCS sistēmas var aizstāt investīcijas divās atsevišķās sistēmās uz ūdens un uz šķīdinātājiem balstītiem tīrīšanas procesiem.

Procesa tehnoloģija piedāvā arī modernu eko tehnoloģiju. Tā darbojas praktiski bez notekūdeņiem vai izplūdēm gaisā. Tīrīšanas līdzekļi nonāk atpakaļ ciklā bez zudumiem. Pastāvīga tīrīšanas šķidrumu attīrīšana, izmantojot filtrus un destilēšanas procesus, garantē ilgu sistēmas darba mūžu un nodrošina arī ekonomisku un videi draudzīgu darbību.

← Atpakaļ