clean-tech.lv

Pakalpojumi

Pakalpojumi

 

Konsultācijas, serviss un klientu apkalpošana: ļoti ekonomiskais detaļu tīrīšanas process ir tikpat nozīmīgs kā pati iekārtas darbība. Sistēmu operatoriem EMO piedāvā pilnīgu detaļu tīrīšanas servisa paketi, kas nodrošina optimālu atbalstu pirms Jūsu investīcijām, plānošanas fāzē un pilnīgi visā sistēmas dzīves ciklā. EMO sistēmu izstrādē, projektu plānošanā, ražošanā, pārdošanā un mārketingā balstāmies uz kvalitātes sistēmu, kas sertificēta saskaņā ar ISO 9001:2000.

Sadarbība optimāliem risinājumiem: detaļu tīrīšanas sistēmas ekoloģisku un ekonomisku darbību ir noteikta pirms sistēmas pirkšanas. Tieši tāpēc konsultāciju fāzē EMO pēta ikkatru virzienu, lai atrastu labāko sistēmas koncepcijas izstrādes veidu, kas atbilst visām klienta prasībām. Pieņemot, ka detaļu tīrīšana jāveic tik ekonomiski, cik vien iespējams, ir nepieciešami individuāli sistēmu risinājumi. EMO balstās uz dialogu un sadarbību ar saviem klientiem. Visi ar sarežģītiem, klientam specifiskiem uzdevumiem saistīti jautājumi tiek apspriesti sākotnējās konsultēšanās laikā. Seko izmēģinājuma tīrīšanas pasākumi, izmantojot uzņēmuma tehnoloģijas. Notīrīto detaļu analīze laboratorijā nodrošina neapstrīdamus pierādījumus par sasniegto tīrīšanas kvalitāti. Pēc pārliecināšanās par visiem faktiem Jūsu sistēmas uzbūvēšana saskaņā ar precīzu Jūsu specifikāciju ir vairāk vai mazāk ikdienišķs EMO uzdevums. Individuālie sistēmu risinājumi ir EMO ikdienas uzņēmējdarbības pamats, kas nodrošina optimālu detaļu tīrīšanu savienojumā ar augstu elastību un efektivitāti uzņēmējdarbībā.

Mācības drošības jautājumos: Mūsu pakalpojumu klāsts ietver profesionālu sistēmas nodošanu ekspluatācijā un saprotamu tehnisko dokumentāciju. Sistēmu lietotāji var piedalīties EMO mācību kursos, pat pirms tīrīšanas sistēmas ir piegādātas. Tas nodrošina, ka jau no pirmās dienas sistēmas tiek ekspluatētas pareizi. Lietotājam draudzīga un vienkārša tīrīšanas sistēmas vadība nozīmē, ka mācībām izmaksas ir saglabātas minimālā līmenī.

← Atpakaļ